Ujian Akhir Smester IV kls C Karawitan STSI Bandung 2011 #CALAKANDownload videos:


sebuah proses belajar mengajar yang dikerjakan oleh kawan dan teman yang mempunyai kreatifitas dan dasar pemikirian masing maisng hingga menjadi sebuah sajian pertunjukan , dengan lat pukul kohkol sebagai inti sumber suaranya