Tóc Tiên - Walk Away (Hãy Bước Đi) | Official Music VideoDownload videos:


Tóc Tiên - Walk Away | Official Music VideoĐăng ký Kênh: ----- ----- ----- ----- LYRICS: Bỏ lại mệt nhoài đi dạo chơi với tôi.Đi nhanh lên thôi một ngày nắng ấm trên trời.Bao lâu cứ thế mãi chạy theo giấc mơ.Quên thân mình, quên đi mình.Đã có lúc sống như không giờ. Bước đi giữa ngày nắng đẹp tôi chẳng sợ điều gì,tôi chẳng lo thêm chi.Bước về với đời vẫn còn nguyên làn da trắng ấy,bước vào ngày đang tới.Walk walk walk away.Walk walk walk this way.Hit hit hit the face.(Cứ bước đi cùng tôi dạo chơi)Walk walk walk away.Walk walk walk this way.Keep keep keep the chance.(Cứ đi đừng nhớ lối về)Tags:
EDM music Em không là duy nhất Giọng hát việt 2017 Mix166 Tóc tiên Vũ điệu cồng chiêng chocchien fairies walk away